Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Reference - podpora podnikání

Brousící poloautomat pro opracování ručně tvarovaných výrobků ze skla

Eko-energie - snížení energetické náročnosti výroby

Implementace ICT ve společnosti LINAPLAST - II. etapa

Inovace horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje

Inovace rotačního suchoběžného dmychadla pro pískovací systémy a hydraulických rozvaděčů pro centrální mazání

Inovace výroby nového PET regranulátu

Inovace zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech

Malá vodní elektrárna Žatec

Malokapacitní tavící agregát pro tavení vysoce kvalitní bezolovnaté skloviny

Marketingový set prezentací pro zahraniční partnery

Moderní technologie pro inovovanou výrobu virových vakcín splňující podmínky standardu správné výrobní praxe a evropského lékopisu

Modernizace a nákup chladícího zařízení skladovacích komor

Modernizace výrobních technologií firmy KOVO GKZ s.r.o.

Modernizace zařízení pro balení tvarohových výrobků

Nákup a rekonstrukce objektu pro výrobu lahůdek společnosti Lahůdky V+V, s.r.o.

Nákup technologie pro pasterizaci mléka

Nákup technologie pro porcování drůbeže

Nové výrobní prostory společnosti Hamerník s.r.o.

Optimalizace odpadového hospodářství mikroregionu Kloboucko

Podpora strategie zvýšení exportumarketingovou prezentací společnosti MEZSERVIS spol. s r.o.

Pořízení CNC obráběcího centra a technologického mostního jeřábu pro závod Loštice

Pořízení strojního a technologického vybavení

Rekonstrukce topného systému

Rekonstrukce výrobních hal a administrativních prostor společnosti FILÁK s.r.o.

Rozšíření a modernizace technologií pro výrobu nábytku

Rozšíření informačních systémů

Rozšíření výrobních kapacit firmy EXELSIOR Karviná s.r.o.

Rozšíření výrobních kapacit ve strojírenském středisku firmy SAN-JV s. r. o., závod Loštice

Školicí středisko společnosti Merci, s.r.o.

Školicí středisko Tribotec

Truhlářská výrobna

Výstavba čistých prostor pro finalizaci veterinárních přípravků včetně lyofilizace a produktovodů

Výstavba sušárny řeziva a pořízení souvisejících technologií

Vývoj kultivačních a purifikačních technologií pro průmyslovou produkci rekombinantních vakcín

Vývoj terapeutických rekombinantních proteinů

Výzkum a vývoj dekontaminačního procesu s využitím par peroxidu

Výzkum a vývoj technologie pro identifikaci a vytřídění nežádoucích příměsí v kusovitém jílu s použitím ionizujícího záření a moderních informačních technologií

Zajištění kritického kontrolního bodu - skladování hotových výrobků v chladírně

Zdokonalení hygieny provozu v provozovně Ostrava - Martinov

Zvýšení efektivity výroby prostřednictvím pořízení nových lisů

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BOHEMIAN TECHNOLOGIES a.s. na zahraničních trzích

Zvýšení vývojových a výrobních kapacit pomocí implementace nových ICT

Zvyšování fyzikálně-chemických vlastností PET regranulátu