Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

AKTUALITY

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR.

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

 

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Výzva Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy KaHR–31DM-1401
Prioritná os 3– Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (CR)

Reference - lidské zdroje

Angličtina komunikativně

Auditor systémů

Automatizace názorně

Do práce po rodičovské dovolené s -Desítkou-

Efektivní a kvalitní řízení lidských zdrojů Městského úřadu Města Boskovice

Elektronika moderněji

Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov

Komplexní program rozvoje lidských zdrojů BioVendor

Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti Lucis s.r.o.

Kontaktní centrum Kolibřík - sociální firma

Nastavení systému kontinuálního vzdělávání v oblasti výroby planetových převodovek ve společnosti Wikov Gear s.r.o.

Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti EFFBE - CZ s.r.o.

Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti TOS KUŘIM - OS,a.s.

Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti Wikov MGI a.s. – systém WIKOVAX

Odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň Škoda Machine Tool a.s.

Perspektiva technického vzdělání

Podpora odborného růstu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Podpora rozšíření a systematizace komplexního vzdělávání zaměstnanců

Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou

Profesní rozvoj pracovníků v oboru bezpečnostních služeb

Program komplexního prohloubení kvalifikace zaměstnanců C & A Moda, s.r.o.

Program rozvoje dovedností zaměstanců Advantage Consulting, s.r.o.

Program systematického rozvoje zaměstnanců v oboru cestovního ruchu

Prohlubování kvalifikace obsluh strojního zařízení

Projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti BOKI a.s.

Realizace vzdělávacích akcí pro zaměstnance společnosti Aquasoft, spol. s r.o.

Rekonstrukce a přístavba přednáškového centra pro zvýšení úrovně odborného vzdělávání

Rekonstrukce Domu pro matky s dětmi pro služby krizové intervence Zábřeh

Rekonstrukce knihovny na centrum celoživotního vzdělávání regionu Hustopeče

Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců IMMUNOTECH a. s.

Rozvoj specifických dovedností zaměstnanců společnosti CIE METAL CZ, s.r.o.

Rozvoj specifických dovedností zaměstnanců společnosti CIE PLASTY CZ. s.r.o.

Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti XERTEC

Specifické vzdělávání ve firmě TACOMA, spol. s r.o.

Specifické vzdělávání zaměstnanců SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.

Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti VF, a.s.

Specifické vzdělávání zaměstnanců TOS KUŘIM- OS, a.s. - výrobce speciálních obráběcích strojů

Štíhlé inovace

Tréningový program pro MORAVIA IT

Tréninkový program pracovníků Střediska služeb zákazníkům ve společnosti E.ON Česká republika

Tvorba a realizace plánů individuálního rozvoje pro děti ze Zvláštní školy internátní

Vesněnka, denní centrum pro děti od 1 do 5 let

Všestranný osobní a profesní rozvoj zaměstnanců společnosti PRELAX s.r.o.

Vybavení a rekonstrukce podlah Domu na půli cesty

Vybavení bytu pro klienty v rámci projektu Dům na půl cesty v Havlíčkově Brodě

Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji

Vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro sluchově postižené v Olomouci

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance firmy HUTIRA - BRNO, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců skupiny CIE

Vzdělávání zaměstnanců BABY DIREKT s.r.o.

Vzdělávání zaměstnanců Fondu ohrožených dětí - Klokánek FOD Brno a pobočky FOD Brno

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ALTA CZ, a.s.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti GASTON, spol. s r.o.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti SE-MI service a. s.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti TOS KUŘIM – OS,a.s

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MVV Energie CZ formou adresných školení

Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků Pivovaru Černá Hora, a.s.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o