Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

Aktuality

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast KaHR–21DM–1401

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy KaHR–31DM-1401

Horizont 2020

 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný  mechanizmus

Podporované témy:

-       Prispôsobenie sa zmeny klímy,

-       Kultúrne dedičstvo

-       Zelené inovácie v priemysle

-       Sociálna inklúzia

-       Cezhraničná spolupráca

-       Domáce násilie

-       Fond pre MVO

 

Link na výzvy: http://www.eeagrants.sk/vyzvy-ehp/