Eurovision a.s. elinger
Site of EurovisionSite of EurovisionSite of Eurovision
Eurovision Engineering
Eurovision SK, s.r.o.
Kopčianská 10, 851 01 Bratislava
bratislava@eurovision.sk

Aktuality

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast KaHR–21DM–1401

Výzva Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Kód výzvy KaHR–31DM-1401

Horizont 2020

 

Horizont 2020

Horizont 2020

Horizont 2020 je finančným nástrojom EÚ, ktorý je zameraný na výskum a inovácie v rokoch 2014-2020 s celkovým rozpočtom cca 80 mld. EUR. Hlavné podporované oblasti sú:

-       Excelentná veda (Európska výskumná rada, Budúcnosť a rozvíjanie technológií, Maria Sklodowska_Curie aktivity, Európske výskumné infraštruktúry, vrátane e-Infraštruktúr)

-       Priemyselné líderstvo (Líderstvo v priemyselných technológiách, Nanotechnológie, Vyspelé materiály, Vyspelé spracovanie a výroba, Biotechnológie, Vesmír, Prístup k rizikovému financovaniu, Inovácie v oblasti malých a stredných podnikov)

-       Spoločenské výzvy (Zdravie, Demografické zmeny a Blahobyt, Bezpečnosť potravín, Trvalé poľnohospodárstvo a lesníctvo, Výskum morskej a vnútrozemskej vody a Bioekonomika, Bezpečná, čistá a efektívna energia, Zelená a integrovaná doprava, Klimatické zmeny, Životné prostredie, Efektívne využívanie surovín a nerastného bohatstva, Európa v meniacom sa svete – inovatívne spoločnosti, Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti v Európe)

-       Rozširovanie excelentnosti a angažovanosti

-       Veda s a pre spoločnosť

-       Európsky Inštitút inovácií a technológií

-       Euratom

Nakoľko sa jedná a poskytovanie grantov priamo z EK je potrebné, aby predkladaná žiadosť mala európsky rozmer, tzn, aby ju predkladalo konzorcium min. 3 spoločností z 3 rôznych krajín EÚ, pričom výsledky realizácie projektu musia byť inovatívne a využité v rôznych krajinách EÚ.

Existujú aj výzvy, ktoré sú určené pre malých a stredných podnikateľov, kde sa nevyžaduje účasť 3 spoločností.

 

Preto je potrebné s každým klientom postupovať individuálne pri posudzovaní jeho investičných zámerov a pri vyhľadávaní toho najvhodnejšej grantovej možnosti.

Po stretnutí s Vami, na ktorom presne zadefinujeme Vaše požiadavky, následne Vám na požiadanie vypracujeme návrh najvhodnejšieho grantového titulu, vrátane popisu podmienok konkrétnej výzvy, ktorú si môžete pozrieť  na dole uvedenom linku.

 

Link na výzvy: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html